Fizika 8 klasei. Mechaninis judėjimas, sukūrė Igoris Miliūnas

Klausimas 110

Remdamiesi kūno judėjimo greičio grafiku, nustatykite kokiu pagreičiu judėjo kūnas grafiko AB dalyje?

10 m/s²

0 m/s²

2,5 m/s²

- 2,5 m/s²