Fizika 8 klasei. Mechaninis judėjimas, sukūrė Igoris Miliūnas

Klausimas 110

Kokiu pagreičiu judėjo automobilis, jei per 10 s jo greitis padidėjo nuo 18 km/h iki 36 km/h ?

18 m/s²

1,8 m/s²

0,5 m/s²