Fizika 8 klasei. Mechaninis judėjimas, sukūrė Igoris Miliūnas

Klausimas 110

Kokį judėjimą vaizduoja grafiko dalis CD?

Netolygiai kintamą judėjimą

Tolyginį judėjmą.

Tolygiai lėtėjantį judėjimą.

Tolygiai greitėjantį judėjimą.