Fizika 8 klasei. Mechaninis judėjimas, sukūrė Igoris Miliūnas

Klausimas 110

Pažiūrėje video siužetą, pagal spidomtero parodymus apibūdinkite automobilio judėjimą?

Automobilis važiavo tolygiai, po to pradėjo važiuoti tolygiai greitėdamas.

Automobilis tolygiai greitėjo ,po to važiavo tolygiai

Automobilis tolygiai greitėjo ,po to tolygiai lėtėjo

Atomobilis judėjo tolygiai