Fizika 8 klasei. Mechaninis judėjimas, sukūrė Igoris Miliūnas

Klausimas 110

Kas tai yra nueitas kelias?

Trajektorijos ilgis, kuria tam tikrą laiką juda kūnas.

Dydis, kurio skaitinė vertė lygi keliui, kūno nueitam per vienetinį laiką.

Linija, kuria juda kūnas.

Kūno padėties pasikeitimas kitų kūnų atžvilgiu.