Fizika 8 klasei. Mechaninis judėjimas, sukūrė Igoris Miliūnas

Klausimas 110

Video siužete matyti, kad slidininkai skirtingas trasos dalis įveikia skirtingais greičiais.Koks bus slidininko vidutinis greitis ,jeigu 2 km į kalną jis kilo 2 m/s grečiu, o leisdamasis 20m/s grečiu įveikė 4km nuotolį?

5 m/s

22 m/s

11 m/s

10 m/s