Matematika 4 klasei. "Kartojimas. Įvairūs uždaviniai". (Sukūrė Rita Šulinskienė) | Testai

Matematika 4 klasei. "Kartojimas. Įvairūs uždaviniai". (Sukūrė Rita Šulinskienė)

Klausimas 120

Paulius ir Rasa susitiko traukinio vagone. Rasa įlipo į penktą vagoną nuo pradžios, o Paulius – į penktą vagoną nuo galo. Kiek vagonų turi traukinys?

9

10

8

7