Matematika 4 klasei. "Kartojimas. Įvairūs uždaviniai". (Sukūrė Rita Šulinskienė)

Klausimas 120

Iš dviejų miestų, tarp kurių yra 90 km, tuo pačiu metu vienas priešais kitą išvyko lapė ir paršiukas. Lapė važiuoja 20 km/h greičiu, o paršiukas – 10 km/h greičiu. Po kiek valandų jie susitiks?

Po 10 h.

Po 3 h.

Po 5 h.

Po 2 h.