Matematika 4 klasei. "Kartojimas. Įvairūs uždaviniai". (Sukūrė Rita Šulinskienė)

Klausimas 120

Kokį veiksmą reiškinyje 220 : (14 – 13) + 5 * 17 atliksime paskutinį?

Sudėties

Dalybos

Atimties

Daugybos