Matematika 4 klasei. "Kartojimas. Įvairūs uždaviniai". (Sukūrė Rita Šulinskienė)

Klausimas 120

12 m ilgio rąstą supjaustė į 6 lygias dalis. Kiek pjūvių reikėjo daryti?

6

7

4

5