Matematika 4 klasei. "Kartojimas. Įvairūs uždaviniai". (Sukūrė Rita Šulinskienė)

Klausimas 120

Rasos ūgis yra 150 cm. Pauliaus brolio Tomo ūgis yra 2/3 Rasos ūgio. Koks yra Tomo ūgis?

150 cm

50 cm

200 cm

100 cm