Matematika 4 klasei. "Kartojimas. Įvairūs uždaviniai". (Sukūrė Rita Šulinskienė)

Klausimas 120

Kaip užrašyti skaitmenimis skaičių – penkiasdešimt tūkstančių penkiasdešimt?

5050

50005

50500

50050