Matematika 1 klasei. "Skaičiuojame iki 20". (Sukūrė Rita Šulinskienė)

Klausimas 120

Pas močiutę kaime auga 4 antys , o vištų 5 daugiau. Kiek pas močiutę auga vištų?

1

13

9

10