Biologijos 12 klasei. Žinių kartojimo testas, sukūrė Roberta Bulnytė

Klausimas 110

Kokia ląstelės organelė pavaizduota pateiktame paveikslėlyje?

Lizosoma

Centrinė vakuolė

Chloroplastas

Mitochondrija