Matematika 8 klasei. "Kurso kartojimas 3". (Sukūrė Ala Jonušienė)

Klausimas 110

Raskite duotosios nelygybes 3x – 4 ≤ 8 natūraliųjų sprendinių aritmetinį vidurkį.

2,5

5

10