Matematika 8 klasei. "Kurso kartojimas 3". (Sukūrė Ala Jonušienė)

Klausimas 110

Su kuriomis x reikšmėmis dvinario x : 3 + 3 reikšmės yra neigiamos ?

x ≤ -1

x > -1

x < -9