Matematika 8 klasei. "Kurso kartojimas 2". (Sukūrė Ala Jonušienė)

Klausimas 110

Išspręskite lygtį 4x - 15 = 5

2,5

5

- 5