Matematika 8 klasei. "Kurso kartojimas 2". (Sukūrė Ala Jonušienė)

Klausimas 110

Stačiojo trikampio dviejų trumpesniųjų kraštinių ilgiai yra 15 dm ir 8 dm. Raskite trečiosios kraštinės ilgį.

13

17

16