Matematika 8 klasei. "Kurso kartojimas 2". (Sukūrė Ala Jonušienė)

Klausimas 110

Užrašykite formulę, kuria remiantis būtų galima apskaičiuoti
stačiakampio plotą S , kai jo ilgis yra 4 dm, o plotis a dm .

S = 4 + a

S = 2(4 + a)

S = 4a