Matematika 8 klasei. "Kurso kartojimas 2". (Sukūrė Ala Jonušienė)

Klausimas 110

Koks stačiojo trikampio įžambinės ilgis, jei statmuo prieš 30 laipsnių kampą yra 2,14 cm ?

4,5796

4,28

1,07