Finansinė apskaita

Klausimas 120

Kuris iš paminėtų balanso straipsnių nepriklauso turtui:

žemė

skola įmonei

pastatai

ilgalaikė skola bankui