Finansinė apskaita

Klausimas 120

Atsargų sunaudojimo būdai:

FIFO ir nuolat apskaitomų atsargų

LIFO ir periodiškai apskaitomų atsargų

nuolat ir periodiškai apskaitomų atsargų