Finansinė apskaita

Klausimas 120

Ilgalaikis turtas balanse turi būti fiksuojamas:

likvidumo didėjimo tvarka

likvidacine verte

likutine verte