Finansinė apskaita

Klausimas 120

Atsargas apskaitant šiuo būdu, per inventorizaciją ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutis nustatomas natūriniais vienetais ir po to įkainojamas. Kuris tai būdas?

nuolat apskaitomų atsargų būdas

kasmetinė atsargų apskaita

periodiškai apskaitomų atsargų būdas