Finansinė apskaita

Klausimas 120

Kodėl uždaromos laikinosios sąskaitos:

šioms sąskaitoms nėra vietos balanse

kad apskaičiuotume ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatą

nebelieka vietos apskaitos registruose

pasibaigia jų galiojimo laikas