Finansinė apskaita | Testai

Finansinė apskaita

Klausimas 120

Pradėjus ilgalaikį materialųjį turtą naudoti ir šį faktą patvirtinus turto įvedimo į eksploataciją aktu, jo nusidėvėjimas tiesiniu būdu gali būti pradedamas skaičiuoti:

nuo kito mėnesio pirmos dienos

tą pačią dieną po dokumento pasirašymo

ne vėliau kaip po trijų mėnesių

prasidėjus naujam ataskaitiniam laikotarpiui