Finansinė apskaita

Klausimas 120

Kuris iš paminėtų balanso straipsnių nepriklauso turtui:

pastatai

žemė

ilgalaikė skola bankui

skola įmonei