Finansinė apskaita

Klausimas 120

Ataskaitinio laikotarpio įmonių veiklos rezultatai apskaičiuojami tokia tvarka:

pirmiausia pripažįstamos to laikotarpio sąnaudos, po to nustatoma, kokios pajamos buvo uždirbtos

nustatomos to laikotarpio pajamos ir išvedamas grynasis pelnas

pripažįstamos to laikotarpio pajamos, po to apskaičiuojamos sąnaudos, patirtos tas pajamas uždirbant