Matematika 6 klasei. "Geometrinės figūros". (Sukūrė Ala Jonušienė)

Klausimas 120

Keturkampio kampų dydžių suma ligi ...

90 laipsnių

180 laipsnių

360 laipsnių