Matematika 9 klasei "Sukiniai" (sukūrė Rūta Sodienė) | Testai

Matematika 9 klasei "Sukiniai" (sukūrė Rūta Sodienė)

Klausimas 120

Naudodamiesi formule C = 2πr apskaičiuojame

sritulio plotą

apskritimo plotą

apskritimo ilgį