Lietuvių kalba. Nosinių raidžių rašymas žodžių šaknyje, sukūrė Renata Dudzinskienė

Klausimas 115

Nosinės balsės ą, ę kai kurių esamojo laiko veiksmažodžių šaknyje rašomos tada, kai jos nekirčiuotame skiemenyje tariamos ilgai. Kuriai žodžių grupei taikome šią taisyklę?

Ąsa, ąžuolas, tęvas.

Bąla, mąžta, sąla;

Šąšta, gęsta, glęžta;