Lietuvių kalba 5 klasei. Smulkiosios tautosakos žanrai, sukūrė Elvyra Pieterienė

Klausimas 110

Nustatyk smulkiosios tautosakos žanrą
Paukštį plunksnos gražina, o žmogų-protas.

priežodis

patarlė

minklė