Lietuvių kalba 5 klasei. Smulkiosios tautosakos žanrai, sukūrė Elvyra Pieterienė

Klausimas 110

Nustatyk žanrą?
Seniau Tyruliai vardo neturėjo. Buvęs tai labai didelis, ilgas ežeras. Palei ežerą ėjęs aklas žmogus ir sakąs:
-Koks čia ežeras! Čia ne ežeras, o tyrulys.
Tada pasigirdo balsas iš ežero:
-Tu įspėjai mono vardą, ir nuo šios dienos aš užanku, o tu atanki.
Taip ir atsitikę: senis praregėjęs, o ežeras ėmęs iš pakraščių palengva akti.

sakmė

pasaka

padavimas