Lietuvių kalba 5 klasei. Smulkiosios tautosakos žanrai, sukūrė Elvyra Pieterienė

Klausimas 110

Įmink mįslę
Be sparnų skraido, be kojų braido.

paukštis

debesys

lėktuvas