Lietuvių kalba 5 klasei. Smulkiosios tautosakos žanrai, sukūrė Elvyra Pieterienė

Klausimas 110

Įmink mįslę
Peiliais pjausto, kraujo- nė lašo.

rugiai

kviečiai

duona