Informacinių technologijų sąvokos, sukūrė Sandra Pociūtė

Klausimas 110

Kuris iš valdymo klavišų yra laikomas įvesties klavišu?

Shift

Alt

Enter