Informacinės technologijos 11-12 klasei. "Autorių teisės. Programinės įrangos licencijavimas". (Sukūrė Zita Budrytė)

Klausimas 120

Kurios iš išvardintų autoriaus teisių yra neturtinės?

Autorystės, t. y. teisė reikalauti aiškiai nurodyti autoriaus vardą ant visų išleidžiamų kūrinio egzempliorių

Į kūrinio neliečiamumą, t. y.teisę prieštarauti dėl kūrinio ar jo pavadinimo bet kokio pakeitimo

Gauti autorinį atlyginimą už kiekvieną veiksmą, atliekamą su kūriniu

Į autoriaus vardą, t. y. teisę reikalauti, kad bet kokiu būdu naudojant kūrinį autoriaus vardas būtų nurodomas arba nebūtų nurodomas