Informacinės technologijos 11-12 klasei. "Informacijos apsauga kompiuteryje". (Sukūrė Zita Budrytė)

Klausimas 120

Kuris kompiuterių virusų veiksmas kenksmingiausias?

Išveda įvairius pranešimus ar garsus

Sunaikina kompiuteryje esančius duomenis ir programas

Lėtina kompiuterio darbą

Neleidžia paleisti kai kurių programų