Matematika 5 klasė. "Geometrinės figūros". (sukūrė Ramunė Kazlauskienė)

Klausimas 120

Nubrėžtas kampas AOC. Spindulys OK padalija kampą į du kampus. Išvardykite susidariusius kampus.

∠AOK, ∠COK.

∠AOK, ∠AOC, ∠OCK.

∠KOC, ∠AKO, ∠COK, ∠OKC.