Matematika 5 klasė. "Geometrinės figūros". (sukūrė Ramunė Kazlauskienė) | Testai

Matematika 5 klasė. "Geometrinės figūros". (sukūrė Ramunė Kazlauskienė)

Klausimas 120

Nematuodami įvertinkite pavaizduoto kampo didumą.

90o

92o

110o