Matematika II-osios -- IV-osios gimn. kl. "Lygtys" (sukūrė Sigita Vainauskienė)

Klausimas 120

Sprendžiant lygtį, kurios bendrasis pavidalas ax +b = cx + d, pirmiausia reikia

Jei yra skliaustai, atskliausti

Narius, kurie yra su x, perkelti į vieną lygybės pusę, o skaičius į kitą

Kai nariai perkelti kur reikia, tai abiejose lygybės pusėse sutraukti panašius narius

Nieko nereikia žiūrėti, reikia tik dalinti iš kairės pusės koeficiento

Abi lygybės puses padalinti iš kairės pusės koeficiento