Informacinės technologijos 11-12 klasei. "Funkcijų taikymas formulėse (MS Excel 2007)". (Sukūrė Zita Budrytė)

Klausimas 120

Kokia funkcijos SUMIF paskirtis?

Sudeda nurodyto diapazono langelių reikšmes ir rezultatą pateikia nurodytu tikslumu

Sudeda langelius, atitinkančius nurodytą sąlygą arba kriterijų

Apskaičiuoja diapazono langelių, atitinkančių tam tikrą nurodytą sąlygą, skaičių

Sudeda nurodyto diapazono langelių reikšmes