Reiškiniai ir lygtys 8 klasei

Klausimas 120

Parašyti reiškinį 9x²+24xy+16y² dvinario kvadratu

(3x+4y)²

(9x+4y)²

(3x-4y)²