Informacinės technologijos 11-12 klasei. "Tekstinių dokumentų maketavimas". (Sukūrė Zita Budrytė)

Klausimas 128

Kaip sukurti originalų pastraipų žymėjimo būdą?

Skirtuko ĮTERPIMAS (Insert) komandų grupės SIMBOLIAI (Symbols) mygtuku SIMBOLIS (Symbol) atverkite simbolių lentelę ir suraskite originalų simbolį pastraipoms žymėti

Skirtuko PAGRINDINIS (Home) komandų grupės PASTRAIPA (Paragraph) mygtuku ŽENKLELIAI (Bullets) atvertoje dokumento ženklelių bibliotekoje pasirinkite originalų pastraipų žymėjimo būdą

Skirtuko PAGRINDINIS (Home) komandų grupės PASTRAIPA (Paragraph) mygtuku ŽENKLELIAI (Bullets) atvertoje ženklelių bibliotekoje pasirinkite pastraipų žymėjimo būdą

Skirtuko PAGRINDINIS (Home) komandų grupės PASTRAIPA (Paragraph) mygtuku ŽENKLELIAI (Bullets) atvertame meniu spragtelkite komandą APIBRĖŽTI NAUJĄ ŽENKLELĮ (Define New Bullet) ir atvėrę parametrų langą sukurkite originalų žymėjimo būdą