Informacinės technologijos 11-12 klasei. "Tekstinių dokumentų maketavimas". (Sukūrė Zita Budrytė)

Klausimas 128

Dalykinei rodyklei formuoti skirta:

Komanda ĮTERPIMAS>RODYKLĖ IR SĄRAŠAI (Insert>Index and Tables)

Nėra teisingo atsakymo

Skirtuko ĮTERPIMAS (Insert), komandų grupės RODYKLĖ (Index) mygtukai PAŽYMĖTI ĮRAŠĄ (Mark Entry) ir ĮTERPTI RODYKLĘ (Insert Index)

Skirtuko NUORODOS (References), komandų grupės RODYKLĖ (Index) mygtukai PAŽYMĖTI ĮRAŠĄ (Mark Entry) ir ĮTERPTI RODYKLĘ (Insert Index)