Matematika 7 klasei. "Veiksmai su vienanariais". (sukūrė Rūta Sodienė)

Klausimas 120

Sudėkite arba atimkite:  -(-2x2y) + x2y - 5x2y = ...

-2x2y

-3x2y

-2x6y3