Matematika 7 klasei. "Veiksmai su vienanariais". (sukūrė Rūta Sodienė)

Klausimas 120

Padalykite:  -34x8 : (-32) = ...

9x8

-9x8

9x4