Matematika 7 klasei. "Veiksmai su vienanariais". (sukūrė Rūta Sodienė)

Klausimas 120

Pakelkite laipsniu:  (5x2y)2 = ...

25x4y2

5x2y2

25x2y