Matematika 7 klasei. "Veiksmai su vienanariais". (sukūrė Rūta Sodienė)

Klausimas 120

Sudauginkite:  -x3 · 4x · (-x2) = ...

4x5

-4x6

4x6