Matematika 7 klasei. "Veiksmai su vienanariais". (sukūrė Rūta Sodienė)

Klausimas 120

Pakelkite laipsniu:  (2xy3)3 = ...

6xy9

8x3y9

8xy3