Matematika 7 klasei. "Veiksmai su vienanariais". (sukūrė Rūta Sodienė) | Testai

Matematika 7 klasei. "Veiksmai su vienanariais". (sukūrė Rūta Sodienė)

Klausimas 120

Padalykite:  -30x4y2 : (-5) = ...

6x4y2

5x4y2

-6x4y2