Matematika 7 klasei. "Veiksmai su vienanariais". (sukūrė Rūta Sodienė)

Klausimas 120

Sudauginkite:  xyz · x2y2z2 · x3y3z3 = ...

x6y6z6

3x6y6z6

x5y5z5