Matematika 7 klasei. "Veiksmai su vienanariais". (sukūrė Rūta Sodienė)

Klausimas 120

Pakelkite laipsniu:  (-3x2)3 = ...

-27x5

-27x6

-9x6