Informacinės technologijos 11-12 klasei. "Duomenų spausdinimas (MS Excel 2007)". (Sukūrė Zita Budrytė)

Klausimas 120

Formuodami spausdinamo dokumento antraštę ir poraštę, norime, kad įrašai jose būtų 1 cm atstumu nuo lapo viršaus ir apačios. Kaip tai padaryti?

Programoje numatytųjų atstumų antraštei ir poraštei pakeisti neįmanoma

Puslapio parametrų kortelės PARAŠTĖS (Margins) laukeliuose ANTRAŠTĖ (Header) ir PORAŠTĖ (Footer) nustatyti po 1 cm

Tai nustatoma puslapio parametrų kortelėje ANTRAŠTĖ IR PORAŠTĖ (Header/Footer)