Informacinės technologijos 11-12 klasei. "Duomenų spausdinimas (MS Excel 2007)". (Sukūrė Zita Budrytė)

Klausimas 120

Turime parengtą Excel dokumentą su duomenų lentele ir diagrama. Kas bus atspausdinta nurodžius SPARČIOJO SPAUSDINIMO (Quick Print) komandą, jei prieš tai pažymėsime diagramą?

Tokio dydžio diagrama, kokia matoma parengtame darbo lape

Duomenų lentelė

Duomenų lentelė su diagrama

Diagrama, užimamti visą lapo plotą