Informacinės technologijos 11-12 klasei. "Duomenų spausdinimas (MS Excel 2007)". (Sukūrė Zita Budrytė)

Klausimas 120

Formuojant pasirinktinę antraštę galima pasinaudoti specialiais mygtukais. Kokia pažymėto mygtuko paskirtis?

Kompiuterio atmintinėje spausdinimo metu laikomiems laikrodžio parodymams atspausdinti

Kompiuterio atmintinėje spausdinimo metu laikomai datai atspausdinti

Lakšte esančių puslapių su informacija skaičiui atspausdinti

Puslapio numeriui atspausdinti