Informacinės technologijos 11-12 klasei. "Duomenų spausdinimas (MS Excel 2007)". (Sukūrė Zita Budrytė)

Klausimas 120

Turime parengtą Excel dokumentą, kurio viename lakšte duomenimis užpildyti keli lapai. Ką reikia pakeisti žemiau parodytame spausdinimo dialogo lange, kad kopijos, spausdinant dokumentą, nebūtų sugretintos, t.y. atspausdinami pirmi abiejų kopijų lapai, po to antri ir t.t.?

Panaikinti „varnelę“ langeliui SUGRETINTI (Collate)

Nurodyti spausdinimą po vieną kopiją

Nurodyti spausdinimą po vieną lapą ir vieną kopiją