Kazys Binkis

Klausimas 110

Kieno poeziją primena ankstyvieji poeto eilėraščiai?

Maironio

V. Mykolaičio-Putino

A. Miškinio