Kazys Binkis

Klausimas 110

Kurį iš šių eilėraščių sukūrė K.Binkis?

,,Margi sakalai"

,,Gėlės iš šieno"

,,Rudeniniai žvilgsniai"