Kazys Binkis | Testai

Kazys Binkis

Klausimas 110

Kurį iš šių eilėraščių sukūrė K.Binkis?

,,Rudeniniai žvilgsniai"

,,Gėlės iš šieno"

,,Margi sakalai"