Kazys Binkis

Klausimas 110

Kieno poeziją primena ankstyvieji poeto eilėraščiai?

A. Miškinio

V. Mykolaičio-Putino

Maironio