Geografija 9 klasei. Apledėjimai Lietuvoje. (Sukūrė Kristina Ražanienė)

Klausimas 120

Ledyno “kūrinys” – ties ilgesnio ledyno sustojimo riba susiformavusi reljefo forma vadinama:

Galinė morena

Smėlingoji lyguma

Pietryčių lyguma

Baltijos aukštumomis

Lietuvos vidurio žemuma