Žodžių daryba. 6 klasė

Klausimas 122

Parinkite tinkamą priešdėlį:
Šeštadienį budėjimą (per-, ati-)duodame kitai klasei.

perduodame

atiduodame