Matematikos testas 2 kl. Įvairūs uždaviniai.

Klausimas 110

Ant Kalėdų eglutė nykštukai pakabino 10 raudonų žaisliukų, 7 žalius žaisliukus, o geltonų - 3 žaisliukais daugiau, negu žalių. Kiek žaisliukų iš viso pakabino nykštukai ant eglutės?

19

20

27

13