K. Borutos „Baltaragio malūno“ ir O. Proislerio „Krabatas...“ romanų sąlygiškumas

Klausimas 110

Pinčukas gyveno

ežere

ant piliakalnio

jūroje