K. Borutos „Baltaragio malūno“ ir O. Proislerio „Krabatas...“ romanų sąlygiškumas | Testai

K. Borutos „Baltaragio malūno“ ir O. Proislerio „Krabatas...“ romanų sąlygiškumas

Klausimas 110

Kodėl Krabatas labai stengėsi mokytis?

norėjo būti malūno paveldėtoju

norėjo užimti Mokytojo vietą

norėjo įveikti savo Mokytoją žiniomis