K. Borutos „Baltaragio malūno“ ir O. Proislerio „Krabatas...“ romanų sąlygiškumas

Klausimas 110

Krabatas su giesmininke bendravo

susitikdavo naktimis

lankydavosi vienas pas kitą

telepatiškai