K. Borutos „Baltaragio malūno“ ir O. Proislerio „Krabatas...“ romanų sąlygiškumas

Klausimas 110

Kuris teiginys teisingas?

Krabato ir giesmininkės meilė baigėsi laimingai

Jurgos ir Girdvainio meilė baigėsi tragiškai

Krabato ir giesmininkės meilė baigėsi tragiškai

Jurgos ir Girdvainio meilė baigėsi laimingai