K. Borutos „Baltaragio malūno“ ir O. Proislerio „Krabatas...“ romanų sąlygiškumas

Klausimas 110

„Išeiti iš savęs“ reiškia

tapti nematomu

išeiti naktį laukan

palikti kūną