Naudotojų saugumo užtikrinimas elektroninėje erdvėje. (Sukūrė Donatas Daugirdas)

Klausimas 110

Ar ugniasienė - tai toks įrankis kuris kontroliuoja tai, ką kompiuteryje esančios programos veikia internete?

Ne

Taip