Naudotojų saugumo užtikrinimas elektroninėje erdvėje. (Sukūrė Donatas Daugirdas)

Klausimas 110

Ar vien programinėmis priemonėmis galima apsisaugoti nuo visų saugumo pavojų?

Ne

Taip