Naudotojų saugumo užtikrinimas elektroninėje erdvėje. (Sukūrė Donatas Daugirdas) | Testai

Naudotojų saugumo užtikrinimas elektroninėje erdvėje. (Sukūrė Donatas Daugirdas)

Klausimas 110

Gavote laišką, kurio siuntėjas Jums praneša apie vakar pastebėtą pavojingą kompiuterių virusą ir prašo šią žinią persiųsti visiems Jūsų pažįstamiems. Jūs ... ?

Pasiūlote siuntėjui pačiam informuoti visus Jūsų pažįstamus ir pridedate jų sąrašą... skubiai persiunčiate šį pranešimą visiems savo pažįstamiems.

Pašalinate laišką, nes žinote, kad tokie laiškai yra pokštas arba apgaulė.