Kartojimas 6-7 kl.

Klausimas 110

Dviejų skaičių dalmuo yra 4. Apskaičiuokite naują dalmenį, jei dalinys ir daliklis padaugintas iš 2,5.

25

4

10