Kartojimas 6-7 kl.

Klausimas 110

Ar sudedant dešimtaines trupmenas stulpeliu dėmenys rašomi taip, kad sutaptų paskutiniai skaitmenys?

Ne

Taip