Kartojimas 6-7 kl.

Klausimas 110

Valtis pasroviui plaukė 8,7 km/h greičiu, o prieš srovę - 4,9 km/h. Koks upės tėkmės greitis?

1,7

1,9

6,8