Kartojimas 6-7 kl.

Klausimas 110

Kiek kvadratėlių jai teko nudažyti?

40

30

36