Tikybos testas 3 klasei

Klausimas 19

Evangelija - tai

Geroji Naujiena

Dieviškoji teisė