Tikybos testas 3 klasei

Klausimas 19

Apie Jėzaus gimimą piemenims pranešė

Erodas

angelai

žvaigždė