Tikybos testas 3 klasei

Klausimas 19

Evangelija - tai

Dieviškoji teisė

Geroji Naujiena