Tikybos testas 3 klasei

Klausimas 19

Jėzus gimė

Nazarete

Beatliejuje

Jeruzalėje