Tikybos testas 3 klasei

Klausimas 19

Šventasis Raštas dar vadinamas

Biblija

maldaknyge

išminties knyga