Tikybos testas 3 klasei

Klausimas 19

Šventasis Raštas susideda iš

3 dalių

5 dalių

2 dalių