Tikybos testas 3 klasei

Klausimas 19

Trys Išminčiai buvo

Afrikos burtininkai

senovės karžygiai

Rytų išminčiai