Matematika 7 klasei. "Veiksmai su teigiamais ir neigiamais skaičiais". (sukūrė Ramunė Kazlauskienė)

Klausimas 120

Išrinkite teisingus teiginius.

Algebrinės sumos dėmenų keisti vietomis negalima, nes pasikeis sumos rezultatas.

Daugindami ar dalydami skaičius nustatome rezultato ženklą ir randame rezultato modulį.

Jeigu iš pirmojo skaičiaus atėmus antrąjį skirtumas neigiamas, tai pirmasis skaičius didesnis už antrąjį.

Atlikę reiškinyje visus veiksmus, gausime skaičių, kuris yra reiškinio reikšmė.