Matematika 7 klasei. "Veiksmai su teigiamais ir neigiamais skaičiais". (sukūrė Ramunė Kazlauskienė)

Klausimas 120

Išrinkite teisingus teiginius.

Jeigu iš pirmojo skaičiaus atėmus antrąjį skirtumas neigiamas, tai pirmasis skaičius didesnis už antrąjį.

Algebrinės sumos dėmenų keisti vietomis negalima, nes pasikeis sumos rezultatas.

Atlikę reiškinyje visus veiksmus, gausime skaičių, kuris yra reiškinio reikšmė.

Daugindami ar dalydami skaičius nustatome rezultato ženklą ir randame rezultato modulį.