Matematika 7 klasei. "Veiksmai su teigiamais ir neigiamais skaičiais". (sukūrė Ramunė Kazlauskienė)

Klausimas 120

Prie skaičių –3,5 ir –0,7 sumos pridėkite skaičių 8 ir –0,5 sumą.

3,3

4,7

10,3