Chemija 8 klasei. "Atomo sandara. Jonai". (sukūrė Regina Maigienė) | Testai

Chemija 8 klasei. "Atomo sandara. Jonai". (sukūrė Regina Maigienė)

Klausimas 120

Kuris iš šių elementų yra pusmetalis?

Ca

S

Si

Cl