Chemija 8 klasei. "Atomo sandara. Jonai". (sukūrė Regina Maigienė)

Klausimas 120

Orbitalėje gali būti:

iki 4 elektronų

1 arba 2 elektronai

2 arba 4 elektronai

tik 1 elektronas