Chemija 8 klasei. "Atomo sandara. Jonai". (sukūrė Regina Maigienė)

Klausimas 120

Kuris atomas virsta teigiamu jonu, turinčiu krūvį 2+?

Ca

S

Na

C