Chemija 8 klasei. "Atomo sandara. Jonai". (sukūrė Regina Maigienė)

Klausimas 120

Kuris iš šių elementų yra pusmetalis?

Cl

S

Ca

Si