Chemija 8 klasei. "Atomo sandara. Jonai". (sukūrė Regina Maigienė)

Klausimas 120

Kurio elemento atomo išorinis sluoksnis pilnai užpildytas?

Rn

P

O

B