Chemija 8 klasei. "Atomo sandara. Jonai". (sukūrė Regina Maigienė)

Klausimas 120

Kuris iš šių elementų yra stipriausias nemetalas?

P

Cl

Na

Al