Informacinės technologijos 9 klasei. "Internetas ir elektroninis paštas". (sukūrė Regina Maigienė)

Klausimas 120

Kuris iš pateiktų svetainių adresų galūnių apibūdinimas yra teisingas?

gov – nevalstybinės organizacijos svetainė

org – verslo organizacijos svetainė

com – kompiuterių tinklų koordinavimo organizacijos svetainė

edu – mokslui, švietimui skirta svetainė