Informacinės technologijos 9 klasei. "Internetas ir elektroninis paštas". (sukūrė Regina Maigienė)

Klausimas 120

Kuris iš pateiktų užrašų yra oficialus Lietuvos Respublikos Seimo svetainės adresas?