Chemija 9 klasei. "Vanduo ir tirpalai". (sukūrė Regina Maigienė)

Klausimas 120

Kuri lygtis yra HCl ir KOH reakcijos bendroji lygtis?

H+ + OH- --> H2O

H+ + Cl- + K+ + OH- --> KCl + H2O

H+ + Cl- + K+ + OH- --> K+ + Cl- + H2O

HCl + KOH --> KCl + H2O