Chemija 9 klasei. "Vanduo ir tirpalai". (sukūrė Regina Maigienė)

Klausimas 120

Kuris teiginys yra neteisingas?

Kristalams išardyti sunaudojama šiluma.

Kristalų ardymas yra egzoterminis reiškinys.

Hidratacijos metu išsiskiria šiluma.

Tirpstant medžiagai vandenyje, tirpalas įšyla arba atšąla.