Chemija 9 klasei. "Vanduo ir tirpalai". (sukūrė Regina Maigienė)

Klausimas 120

Amoniako NH3 vandeninis tirpalas praleidžia elektros srovę, nes molekulės:

jonizuojasi

suskyla

ištirpsta

disocijuoja