Chemija 9 klasei. "Vanduo ir tirpalai". (sukūrė Regina Maigienė)

Klausimas 120

Kuri aliuminio chlorido AlCl3 disociacijos lygtis teisinga?

AlCl3 --> Al+ + Cl-

AlCl3 --> Al+ + 3Cl-

AlCl3 --> Al3+ + Cl-

AlCl3 --> Al3+ + 3Cl-