Chemija 9 klasei. "Vanduo ir tirpalai". (sukūrė Regina Maigienė)

Klausimas 120

Tirpalas yra rūgštinis, jei jame yra:

OH- ir H+ jonų po lygiai

H+ jonų daugiau negu OH- jonų

tik OH- jonų

OH- jonų daugiau negu H+ jonų