Chemija 9 klasei. "Vanduo ir tirpalai". (sukūrė Regina Maigienė)

Klausimas 120

Kiek molių sudaro 3,7 g kalcio hidroksido Ca(OH)2?

0,05 mol

0,2 mol

0,06 mol

0,5 mol