Chemija 9 klasei. "Vanduo ir tirpalai". (sukūrė Regina Maigienė)

Klausimas 120

0,5 mol/l koncentracijos tirpale yra ištirpę 0,4 mol natrio šarmo NaOH. Koks šio tirpalo tūris?

1,25 l

80 ml

0,2 l

0,8 l