Matematika 6 klasei. "Erdviniai kūnai". (sukūrė Ramunė Kazlauskienė)

Klausimas 120

Kokia erdvinio kūno išklotinė pateikta paveikslėlyje?

Rutulio.

Kūgio.

Ritinio.

Tokio erdvinio kūno nežinau.