Matematika 6 klasei. "Erdviniai kūnai". (sukūrė Ramunė Kazlauskienė)

Klausimas 120

Stačiakampio gretasienio ilgis lygus 2 cm, plotis – 3 cm, aukštis – 1 cm. Kam lygus stačiakampio gretasienio paviršiaus plotas?

11 cm.

11 cm2.

22 cm2.

22 cm.