Matematika 6 klasei. "Erdviniai kūnai". (sukūrė Ramunė Kazlauskienė)

Klausimas 120

Kuriuos iš žemiau pateiktų paveikslėlių galima priskirti briaunainiams?

k, n, s, p, r, m.

s, n, p, k, r.

m, n, p, r.