Matematika 6 klasei. "Erdviniai kūnai". (sukūrė Ramunė Kazlauskienė)

Klausimas 120

Iš kelių vienodų kubelių sudaryta ši figūra?

23.

20.

25.