Matematika 6 klasei. "Tiesių kirtimasis. Statmenos ir lygiagrečios tiesės". (sukūrė Ramunė Kazlauskienė)

Klausimas 120

Dvi tiesės AB ir CD susikirto taške O.  ∠AOC = 35o. Koks ∠COB didumas?

35o.

145o.

135o.