Matematika 6 klasei. "Tiesių kirtimasis. Statmenos ir lygiagrečios tiesės". (sukūrė Ramunė Kazlauskienė)

Klausimas 120

Kiek brėžinyje yra susikertančių, bet nestatmenų tiesių porų?

Dešimt.

Šešios.

Dvi.

Aštuonios.