Matematika 6 klasei. "Tiesių kirtimasis. Statmenos ir lygiagrečios tiesės". (sukūrė Ramunė Kazlauskienė)

Klausimas 120

Ką reiškia šis užrašymas: KL ⊥ MN?

Atkarpa KL statmena atkarpai MN.

Tiesė KL statmena tiesei MN.

Tiesė KL lygiagreti tiesei MN.