Matematika 11 klasei. Skaičių seka. Progresijos, sukūrė Živilė Renusė

Klausimas 110

Apskaičiuokite aritmetinės progresijos dešimtąjį narį, kai pirmasis narys lygus 2, o skirtumas lygus 0,2.

0,2

19,8

3,8

2,2