Matematika 11 klasei. Skaičių seka. Progresijos, sukūrė Živilė Renusė

Klausimas 110

Apskaičiuokite begalinės geometrinės progresijos 24; -12; 6;... sumą.

16

12

8

24