Matematika 11 klasei. Skaičių seka. Progresijos, sukūrė Živilė Renusė

Klausimas 110

Duota aritmetinė progresija 8; 4; 0;... Apskaičiuokite šešiolikos pirmųjų narių sumą.

325

-52

-352

-362